Mirsevini ne webfaqen oficile të kompanis „PIKELLIMI“

Kompania jonë Pikëllimi bënë bartjen e kufomave nga e gjithe Evropa për në vendlindje ( në të gjitha viset e banuara shqipëtare).

Moto jonë është: sigurt, shpejt dhe afër jush!

Kompania Pikëllimi kryen shërbimet nga vendndodhja e të njderit, deri tek vendi ku do të bëhët varrimi për në banesën e fundit.

Në këtë kompanin Pikëllimi kryhen këto shërbime:

  • Rregullimin e dokumentacionit të duhur për transport,
  • Ç’lajmërimin e personit në Bashkinë përkatëse,
  • Lejekalimet e duhura nga ministritë përkatëse, dhe lejekalimin(fletëhyrjen) në shtetin ku edhe do të prehet trupi i të ndjerit.
  • Organizimin e riteve fetar
  • Organizimin e trnasportit deri në familje
  • Që këto shërbime të ju ofrohën në kohën kur ju keni nevoje, komania jonë Pikëllimi ka menduar që këto momente i ti kaloni me lehtë duke u sigurar ju, dhe familja juaj në Pikëllimi Sigurim, www.pikellimi.info

Kompania jonë Pikëllimi është e licencuar nga Gjermania, Franca dhe Kosova për këto shërbime:

  • Varrime
  • Rivarrime
  • Transport Brenda dhe jashtë vendi për të gjithë territorin e Evropës dhe Zvicres.

Kompania jonë Pikëllimi bënë bartjen e kufomave nga të gjitha këto vende:

Austri, Angli, Belgjikë, Gjermani, Danimarkë, Spanjë, Itali , Maqedoni, Norvegji, Rumani , Finlandë, Francë, Holandë, Zvicër, dhe Suedi.

Kompania jonë, do të jëtë gjithmonë afër jush për të ju këshilluar dhe ndihmuar, për të mënaxhuar ditët tuaja pikëlluese që sa do pak të ju ulë dhimbjen tuaj familjare!

Pagesën mund ta bëni edhe përmes sigurimeve jetësore apo në raste sociale edhe përmes entit social (Socialamt).

Ekipi ynë do të kujdeset për transportin e me të dashurit tuaj nga vendi përkatës deri në vendlindjen dhe familjën e tyre